Glyfosaat
Glyfosaat werkt onder meer door de shikiminezuurroute te blokkeren, een stofwisselingsroute die in planten belangrijk is voor de synthese van essentiële stoffen. Hoewel de resultaten van onderzoek verschillen, is het duidelijk dat in elk geval een deel van het glyfosaat, tot ongeveer 35%, aan bodemdeeltjes en mineralen wordt gebonden. Deze zijn dan niet meer beschikbaar voor de plant. Wat er met dit grondgebonden residu in de toekomst gebeurt, is onbekend en kan een ernstig probleem worden als na jarenlange herhaalde toepassing de bodem met glyfosaat verzadigd is.
Glyfosaat

De chemische formule van glyfosaat

Aangezien glyfosaat een systemisch middel is, dat werkt via de gehele plant, is het niet verwonderlijk dat de stof ook in de plant achterblijft. Afbraak in planten is gering, daarom werd de in ons voedsel maximaal toegestane hoeveelheid glyfosaat door de overheid de afgelopen jaren tot het 1000-voudige verhoogd. Opvallend hoge hoeveelheden glyfosaat zijn sinds 1994 toegestaan in diverse granen (tot 20 mg/kg) en rund- en schapen nieren (2 mg/kg). Het is aangetoond dat het aanwezig is in het hele lichaam van mens en dier, dus in de urine, organen en zelfs in het beenmerg. Bij dieren wordt langzaam maar zeker duidelijk dat het een grote invloed heeft op de gezondheid en voortplanting:
 • null

  De bloedwaarden van melkvee waarbij glyfosaat was aangetroffen bleken minder sporenelementen/mineralen te bevatten als melkvee dat niet in contact was gekomen met glyfosaat, doordat glyfosaat deze bindt. Als glyfosaat bind met mineralen, onder andere calcium en magnesium, kunnen deze ook verbindingen aangaan met zware metalen zoals cadmium en arseen. Dit kan niet door de lever worden afgebroken en beschadigt de nieren.

 • null

  Bacteriën gebruiken dezelfde stofwisselingsmechanisme als planten en daarmee werkt glyfosaat ook antibacterieel, waarbij de pathogene bacteriën meestal niet gevoelig lijken te zijn en goede bacteriën, zoals in het maagdarmstelsel wel. Dit is het geval bij rundvee, waar in de microflora in de pens de bacteriën die nodig zijn voor een goede penswerking negatief beïnvloed worden door glyfosaat.

 • null

  Ook het immuunsysteem wordt aangetast. Zo blijkt glyfosaat een effect te hebben op de IgM antilichamen in melkkoeien.

 • null

  Glyfosaat is ook in verband gebracht het met geboren worden van misvormde biggetjes en een mysterieuze nierziekte in Sri Lanka.

Neutraliserend effect van humus(zuren)
Humus(zuren) hebben een neutraliserend effect op gifstoffen geproduceerd door bacteriën (82%). Ook absorberen ze zware metalen, nitraat, fluoriden, organische fosfaten (parathionmethyl, glyfosaat, organische chlorine insecticiden, carbarl en warfarin). De universiteit van Leipzig heeft op verschillende concentraties glyfosaat het neutraliserende effect van humus(zuren) getest. Daaruit blijkt dat verschillende humus(zuren) in staat zijn om glyfosaat te neutraliseren, echter niet alle humus. Dit effect is ook onderzocht in melkvee en ook daar bleek humus(zuur) in staat om glyfosaat te neutraliseren. Het effect van glyfosaat op de bacteriën in het maagdarmstelsel werd geneutraliseerd. Ons product PrimeHumic is getest door de universiteit van Leipzig en bleek heel goed in staat te zijn om het effect te neutraliseren.
glyfosaat

Humus

Dosering

 • null

  Eerste 7 dagen: 5 gram per 100 kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit om de glyfosaat aanwezig in het lichaam te verwijderen.

 • null

  Na 7 dagen: Nu kan de dosering teruggebracht worden naar 0,5 gram per 100 kilogram lichaamsgewicht. Dit is een onderhoudsdosering om het glyfosaat dat binnenkomt via voeding en andere bronnen te binden en af te voeren. Op deze manier hoopt de glyfosaat zich niet opnieuw op in het lichaam van het dier.