Toevoeging van PrimeHumic aan het voer heeft meerdere (financiële) voordelen bij vleeskuikens:
 • null

  Bindt Fipronil

 • null

  Verbeterde ei kwaliteit

 • null

  Verbeterde darmstructuur

 • null

  Neutraliserend effect op glyfosaat, mycotoxines en andere gifstoffen

 • null

  Gezondere vleeskuikens

Positieve resultaten: PrimeHumic bindt Fipronil
In laboratoriumomstantdgheden heeft PrimeHumic (humuszuur) aangetoond dat het fipronil kan binden. Hiervoor zijn diverse onderzoeken opgezet, waarvan er een aantal zijn afgerond. We zagen duidelijk dat te hoge fipronil gehaltes in eieren binnen een maand onder MRL waardes kwamen. Wat we niet konden herleiden is of het fipronil gehalte in het buikvet ook werd verlaagd.
Zo is er in de praktijk onderzoek gedaan bij drie bedrijven die te maken hadden met een te hoog fipronil(som)- gehalte. Binnen 15-30 dagen zakten de waardes bij deze bedrijven onder de norm van de NVWA en na 45 dagen onder 0,005 mg/kg. De ervaring van een voerleverancier die PrimeHumic door zijn voer mengt, is dat het bij 10-20 bedrijven de indruk geeft inderdaad bij te dragen aan het versnellen van het vrij krijgen van fipronil. Het lijkt er dus op dat door inzet van PrimeHumic minder ‘nieuwe’ fipronil in de eieren terechtkomt. Het zou daarom een aanvullend hulpmiddel kunnen zijn om het fipronil-gehalte in de eieren terug te dringen.
Bij BioAg Europe zijn er tot nu toe geen negatieve effecten bekend bij  langdurig gebruik van PrimeHumic.
 
De financiële voordelen bij het gebruik van PrimeHumic

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld op een pluimveebedrijf met PrimeHumic-kippen vergeleken met controle-kippen

 • Verbeterde  voederconversie met 16%

 • De kippen bereikten 4-5 dagen eerder het slachtgewicht

 • En door het toevoegen van ongeveer €38 aan humuszuren (berekend voor een gemiddeld karkasgewicht van 2,5 kg)

Levert dat een winst van €245,- per 1000 kippen op!

 • null

  Verbeterde voederconversie

  Uit onderzoek met vleeskuikens en vleeseenden blijkt dat toevoeging van PrimeHumic aan het voer zorgt voor een verbeterde voederconversie.
 • null

  Verbeterde darmstructuur

  Stress bij pluimvee resulteert in een negatief effect op de villuslengte en cryptediepte in het jejunum. Uit onderzoek is gebleken dat na toevoeging van PrimeHumic aan het voer de darm van het pluimvee beter beschermd is tegen stress.
 • null

  Neutraliserend effect op glyfosaat, mycotoxines en andere gifstoffen

  PrimeHumic neutraliseert het negatieve effect van glyfosaat op de bacteriën in het maag-darmstelsel en kan de opname van mycotoxines remmen. Dit heeft een positief effect op de (darm)gezondheid. Daarnaast bindt PrimeHumic fipronil. Pluimvee die PrimeHumic gevoerd kregen zaten eerder onder de fipronil-norm dan kippen die het niet gevoerd kregen.
 • null

  Gezonder pluimvee

  De combinatie van PrimeHumic en PrimeFulvic verbetert de darmgezondheid en versterkt het transport en de opname van voedingsstoffen en mineralen. Dit resulteert onder meer tot een betere resistentie tegen stress en een beter herstel na ziekte.
 • null

  Onze producten voor landbouwhuisdieren zijn voorzien van een FCA-certificaat