Multi-Mino
Multi-Mino is een organische meststof met micronutriënten, gecomplexeerd met aminozuren. Het is een fijn, vrijstromend, hygroscopisch, gesproeidroogd poeder dat korte ketens aminozuren in peptidevorm bevat, afgeleid van enzymatische hydrolyse van non-GMO sojabonen. Het is een natriumarm, nitraatarm, verstuifbaar concentraat.
Multi-Mino kan worden gebruikt als onderdeel van een compleet bemestingsprogramma om tekorten aan micronutiënten aan te pakken en de bodembiologie te voeden. Het kan gedurende de hele levenscyclus van het gewas gebruikt worden.
Multi-Mino wordt aanbevolen voor gebruik bij beregening (zowel druppel- als bovenberegening), bladspray, bij het planten, en in hydrocultuursystemen. Multi-Mino kan gebruikt worden op alle gewassen en in combinatie met de meeste organische en synthetische meststoffen. Voer een compatibiliteitstest uit in een schaal voordat u een tankmengsel maakt.
Waarschuwing: Bevat borium. Niet gebruiken op gevoelige gewassen. Het gebruik van borium op andere dan de aanbevolen gewassen kan tot schade leiden. Bevat molybdeen. Voedergewassen met een hoog molybdeengehalte kunnen giftig zijn voor grazende herkauwers of ander vee. Alleen gebruiken volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Verkrijgbaar vanaf april 2023.
Gegarandeerde analyse:
Totale stikstof (N): 7%
7% in water oplosbare stikstof
Borium (B): 0,5%
Koper (Cu): 1,0%
IJzer (Fe): 2,5%
Mangaan (Mn): 1,0%
Molybdeen (Mo): 0,1%
Zink (Zn): 3,0%
Vorm: poeder
Kleur: blauwachtig groen
Geur: niet waarneembaar
Oplosbaarheid: 100%
pH: 4-6
Koel en droog bewaren.