VAM Endo-Mix

Endo-mycorrhizae mengsel met humuszuren!

VAM Endo-Mix is een samenstelling van onze humuszuren met zeven heilzame, endo-achtige mycorrhizae schimmels die op levende wortels zijn gekweekt (in vivo). Deze unieke combinatie verhoogt de kans op succes bij het uitplanten, bevordert een snelle beworteling en verhoogt de opname van water en voedingsstoffen.
VAM Endo-Mix wordt aanbevolen voor gebruik bij beregening (zowel druppel- als bovenberegening), bladspray, bij het planten, en in hydrocultuursystemen. VAM Endo-Mix kan gebruikt worden op alle gewassen en in combinatie met de meeste organische en synthetische meststoffen. Voer een compatibiliteitstest uit in een schaal voordat u een tankmengsel maakt.
Raadpleeg het etiket van het product voor de dosering. De dosering varieert per gewas. Neem contact op met het verkoopteam van BioAg of met uw teeltadviseur voor meer informatie.
Verkrijgbaar vanaf april 2023.
Rhizophagus intaradices – 104 propagules/gr
Septoglomus deserticola – 9 propagules/gr
Claroideoglomus etunicatum – 9 propagules/gr
Rhizoglomus clarum – 9 propagules/gr
Claroideoglomus claroideum – 9 propagules/gr
Funneliformis mosseae – 9 propagules/gr
Gigaspora albida – 9 propagules/gr
Vorm: poeder of korrelig
Kleur: donkerbruin/zwart
Geur: milde geur
Oplosbaarheid: niet oplosbaar
pH: 5-6
Koel, droog en uit de directe zon bewaren.
Houdbaarheidsdatum: Twee jaar na verpakkingsdatum.