Cal-Mino
Cal-Mino® is een waterlosbare calciummeststof op basis van soja-eiwithydrolysaat en calciumcarbonaat. Het is een fijn, vrij stromend, hygroscopisch, gesproeidroogd poeder dat korte ketens animozuren in peptidevorm bevat, afgeleid van enzymatische hydrolyse van non-GMO sojabonen. Het is een natriumarm, nitraatarm, verstuifbaar concentraat. Cal-Mino kan worden gebruikt als onderdeel van een compleet bemestingsprogramma om tekorten aan calcium in het gewas aan te vullen. Het kan gedurende de hele levenscyclus van het gewas worden gebruikt om een tekort aan voedingsstoffen te corrigeren en de bodembiologie te voeden.
Cal-Mino® kan worden toegepast op alle gewassen waaronder; bomen, klimplanten, sierplanten, kleinfruit, groentes, rijenteelt, veevoer teelt, foerage en weiland. Het kan worden toegepast bij ruggenteelt, rijenbemesting, bladsprays en tijdens fertigatie.
Neem contact met ons op voor meer informatie, de beschikbaarheid en doseringen.
Gegarandeerde analyse:
Totale stikstof (N): 8%
8% in water oplosbare stikstof
Calcium (Ca): 10%
Vorm: Poeder
Kleur: Gebroken wit
Geur: Niet waarneembaar
Oplosbaarheid: 100%
pH: 6 – 7
Koel, donker en droog bewaren.