ION-14

Oplosbaar silicum met humuszuur!

ION-14 is een droog product dat silicum en humuszuur toevoegt; onmisbaar voor elk compleet bemestingsprogramma. Het kan gedurende de hele levenscyclus van het gewas gebruikt worden en is een krachtige versterker van de voedingsstoffen in de bodembiologie.
ION-14 wordt aanbevolen voor gebruik bij beregening (zowel druppel- als bovenberegening), bladspray, bij het planten, en in hydrocultuursystemen. ION-14 kan gebruikt worden op alle gewassen en in combinatie met de meeste organische en synthetische meststoffen. Voer een compatibiliteitstest uit in een schaal voordat u een tankmengsel maakt.
Raadpleeg het etiket van het product voor de dosering. De dosering varieert per gewas. Neem contact op met het verkoopteam van BioAg of met uw teeladviseur voor meer informatie.
Verkrijgbaar vanaf januari 2023.
Bevat niet-plantaardige ingrediënten: 2% oplosbaar silicum, 7% monokiezelzuur, 50% humuszuur
Vorm: poeder of korrelvormig
Kleur: donkerbruin
Geur: mild
Oplosbaarheid: 95%-99%
Koel en droog bewaren.