ION-14
ION-14® is een droog product dat silicium en humuszuur toevoegt; onmisbaar voor elk bemestingsprogramma. Het kan worden gebruikt gedurende de gehele levenscyclus van het gewas en is een krachtige versterker van de voedingsstoffen in de bodembiologie.
ION-14 kan worden toegepast op alle gewassen waaronder; bomen, klimplanten, sierplanten, kleinfruit, groentes, rijenteelt, veevoer teelt, foerage en weiland. Het kan worden toegepast bij ruggenteelt en bij het aanplanten.
Neem contact met ons op voor meer informatie, de beschikbaarheid en doseringen.
Bevat niet-plantaardige ingrediënten: 2% oplosbaar silicum, 7% monokiezelzuur, 50% humuszuur
Vorm: Poeder of korrelvormig
Kleur: Donkerbruin
Geur: Mild
Oplosbaarheid: 95 – 99%
pH: 8 – 9
Koel, donker en droog bewaren.