Boro-Mino
Boro-Mino is een wateroplosbare boormeststof op basis van soja-eiwithydrolysaat en boorzuur. Het is een fijn, vrijstromend, hygroscopisch, gesproeidroogd poeder dat korte ketens aminozuren in peptidevorm bevat, afgeleid van enzymatische hydrolyse van non-GMO sojabonen. Het is een natriumarm, nitraatarm, verstuifbaar concentraat.
Boro-Mino kan worden gebruikt als onderdeel van een compleet bemestingsprogramma om tekorten aan boor in het gewas of de bodem aan te pakken. Het kan gedurende de hele levenscyclus van het gewas worden gebruikt om een tekort aan voedingsstoffen te corrigeren en de bodembiologie te voeden.
Boro-Mino wordt aanbevolen voor gebruik bij beregening (zowel druppel- als bovenberegening), bladspray, bij het planten, en in hydrocultuursystemen. Boro-Mino kan gebruikt worden op alle gewassen en in combinatie met de meeste organische en synthetische meststoffen. Voer een compatibiliteitstest uit in een schaal voordat u een tankmengsel maakt.
Raadpleeg het etiket van het product voor de dosering. De dosering varieert per gewas. Neem contact op met het verkoopteam van BioAg of met uw teeladviseur voor meer informatie.
Verkrijgbaar vanaf april 2023.
Gegarandeerde analyse:
Totale stikstof (N): 8%
5% in water oplosbare stikstof
Borium (B): 10%
Vorm: poeder
Kleur: gebroken wit
Geur: niet onderscheidend
Oplosbaarheid: 100%
pH: 7-8,5
Koel en droog bewaren.