Boro-Mino
Boro-Mino® is een wateroplosbare boriummeststof op basis van soja-eiwithydrolysaat en boriumzuur. Het is een fijn, vrij stromend, hygroscopisch, gesproeidroogd poeder dat korte ketens aminozuren in peptidevorm bevat, afgeleid van enzymatische hydrolyse van non-GMO sojabonen. Het is een natriumarm, nitraatarm, verstuifbaar concentraat. Boro-Mino kan worden gebruikt als onderdeel van een compleet bemestingsprogramma om tekorten aan voedingsstoffen in het gewas of de bodem aan te vullen. Het kan gedurende de hele levenscyclus van de het gewas worden gebruikt.
Boro-Mino® kan worden toegepast op alle gewassen waaronder; bomen, klimplanten, sierplanten, kleinfruit, groentes, rijenteelt, veevoer teelt, foerage en weiland. Het kan worden toegepast bij ruggenteelt, rijenbemesting, bladsprays en tijdens fertigatie.
Neem contact met ons op voor meer informatie, de beschikbaarheid en doseringen.
Gegarandeerde analyse:
Totale stikstof (N): 7%
5% in water oplosbare stikstof
Borium (B): 5%
Vorm: Poeder
Kleur: Gebroken wit
Geur: Niet waarneembaar
Oplosbaarheid: 100%
pH: 7 – 8,5
Koel, donker en droog bewaren.