ION-14 L
ION-14 L® is een oplosbare vloeistof dat silicium en humuszuur toevoegt; onmisbaar voor elk bemestingsprogramma. Het kan worden gebruikt gedurende de gehele levenscyclus van het gewas en is een krachtige versterker van de voedingsstoffen in de bodembiologie.
ION-14 L kan worden toegepast op alle gewassen waaronder; bomen, klimplanten, sierplanten, kleinfruit, groentes, rijenteelt, veevoer teelt, foerage en weiland. Het kan worden toegepast bij ruggenteelt, rijenbemesting, bladsprays en tijdens fertigatie.
Neem contact met ons op voor meer informatie, de beschikbaarheid en doseringen.
Bevat niet-plantaardige ingrediënten: 0,15% oplosbaar silicum, 0,5% monosilicumzuur, 3% humuszuur
Vorm: Vloeibaar
Kleur: Donkerbruin
Geur: Mild
Oplosbaarheid: 100%
pH: 7 – 9
Koel, donker en droog bewaren.