Ful-Humix (humuszuur) en Ful-Power (fulvinezuur) inzetten voor de akkerbouw
Voor een duurzame, gezonde bodem en verhoogd rendement!
Ful-Humix en Ful-Power inzetten voor de akkerbouw
Het gebruik van Ful-Humix en Ful-Power in de akkerbouw kan gunstige effecten op zowel de fysische, chemische als de biologische eigenschappen van de bodem. Deze twee humusstoffen verbeteren de bodemstructuur, hebben een watervasthoudend vermogen en verminderen de harde ondergrond. Zware metalen in de bodem kunnen giftige reacties veroorzaken en remmen de beschikbaarheid van voedingsstoffen in planten. Ful-Humix en Ful-Power binden zware metalen en ontgiften daarmee de bodem.
Humusstoffen verhogen de  microbiële groei en biochemische interacties, zoals koolstof en stikstofcycli, en het verwezenlijken van andere phytostimulanten. Bij gewas en planten hebben humuszuren positieve effecten op de enzymactiviteit, de opname van voedingsstoffen, de groei en de immuniteit.
Nutriënten chelatietherapie, het behouden en het toenemen van de beschikbaarheid van grondgebonden voedingsstoffen = het verlagen van meststoffen.

Fulpower