Ful-Humix L
Ful-Humix L® is een oplosbaar, vloeibaar humuszuur product en een snel werkende bodemverbeteraar die opnamen van micronutriënten helpt te verbeteren. In de wortels verminderd het de opname van natrium, aluminium en andere metalen die die plant negatief kunnen beïnvloeden. Ful-Humix L voorkomt de binding van voedingsstoffen en sporenelementen door chelatie en complexvorming. Alle gewassen zouden Ful-Humix moeten gebruiken. Het kan worden gebruikt in combinatie met alle systemen en gedurende elke levensfase van de plant. Gebruik het product in elk geval sowieso gedurende de lente, dit geeft de meest effectieve- en meest langdurige voordelen.
Ful-Humix L® kan worden toegepast op alle gewassen waaronder; bomen, klimplanten, sierplanten, kleinfruit, groentes, rijenteelt, veevoer teelt, foerage en weiland. Het kan worden toegepast bij ruggenteelt en bij het aanplanten.
Neem contact met ons op voor meer informatie, de beschikbaarheid en doseringen.
Bevat niet-plantaardige ingrediënten: 3% humuszuur.
Vorm: Vloeibaar
Kleur: Donkerbruin/zwart
Geur: Milde geur
Oplosbaarheid: 100%
pH: 9 – 11
Koel, donker en droog bewaren.