Newborn Holstein calf with mom outdoors in the meadow

De vruchtbaarheid van jouw koeien verbeteren op een natuurlijke manier – dat kan met PrimeHumic.

Humuszuur draagt bij aan de darmgezondheid, helpt schadelijke mycotoxines in de darm te binden en draagt daardoor bij aan een goede vruchtbaarheid. Dat is de theorie. Maar dat dit ook in praktijk werkt laten de koeien op onze onderzoeksboerderij in Oldebroek zien. Sinds 2016 doet BioAg Europe hier doorlopend praktijkonderzoek naar de effecten van ons humuszuur, de PrimeHumic. Het koppel melkkoeien dat hier staat, is in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt dagelijks 3 gram PrimeHumic, een investering van € 0,06 cent per koe per dag, in het rantsoen, de controlegroep krijgt dit niet. Naast een hogere melkproductie bij de koeien die humuszuur krijgen, zien we ook een positief effect op vruchtbaarheid. Een aantal resultaten zijn hieronder op een rij gezet:

Koeien met PrimeHumic Koeien zonder PrimeHumic Verschil dankzij humuszuur
Aantal inseminaties 1,8 2,0 – 0,2 inseminaties
Interval afkalven tot 1e inseminatie (dagen) 98 103 – 5 dagen
1e tot laatste inseminatie (tussentijd in dagen) 26 46
Baarmoederontsteking 0,37% 0,76% – 0,39%
Bron: doorlopend praktijkonderzoek van januari 2016 – heden op een melkveebedrijf met 60 melkkoeien. De groep met PrimeHumic krijgt dagelijks 3 gram PrimeHumic in de melkrobot, de groep PrimeHumic wordt onder exact dezelfde omstandigheden gehouden maar krijgt geen PrimeHumic.

Als we inzoomen op de inseminaties dan lijkt 0,2 minder inseminaties per koe weinig, maar tikt op jaarbasis flink door. Niet alleen in voordelen door daadwerkelijk lagere KI-kosten, maar ook doordat koeien makkelijker drachtig worden en het afkalven beter te plannen wordt.

Wil je ook de vruchtbaarheid van jouw koeien op een natuurlijke manier ondersteunen? Gebruik dan PrimeHumic. Lees meer.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie