Mycotoxines
De afgelopen jaren wordt op steeds meer bedrijven duidelijk dat mycotoxines een rol kunnen spelen bij diverse gezondheidsproblemen. Mycotoxines zijn gifstoffen die worden geproduceerd door schimmels. Voerbedrijven testen op de aanwezigheid van mycotoxines en ze middelen bij het samenstellen van voer zodanig dat de voeders vanuit de fabriek in principe onder de normen zitten. Mycotoxines zijn er in diverse soorten. Veel genoemde mycotoxines zijn DON (deoxynivalenol) en ZEA (zearalenone). DON geeft algehele onderdrukking van het immuunsysteem, maar kan ook de darmschade veroorzaken, voeropname verlagen en onrust en agressie veroorzaken. ZEA geeft verminderde vruchtbaarheid; ook kan bij biggen en zeugen een vergrootte kling worden waargenomen. Bij varkens geeft vooral ZEA een grote kans op negatieve effecten. Van humus is bekend dat zij bepaalde mycotoxines kan binden.
Bindingscapaciteit van humus(zuur) en fulvinezuur
Daarom heeft BioAg Europe BV door universiteit Utrecht de bindingscapaciteit van PrimeHumic aan de mycotoxines DON en ZEA laten onderzoeken in een in vitro darmmodel. Er is een standardassay uitgevoerd, conform het protocol dat voor commerciële toxinebinders gebruikt wordt. Hieruit bleek dat de binder PrimeHumic bij een incubatietijd van 2 uur met pH 6,5 en met concentratie van 0,3% een bindingscapaciteit van 8% voor DON en 59% voor ZEA. Dit resultaat is grotendeels in overeenkomst met de resultaten van een andere proef uitgevoerd door (Sabatar-Vilar et al., 2007). Deze studie naar de effecten van verschillende mycotoxinebinders op DON en ZEA liet geen effect zien op DON, maar de humus(zuur) en fulvinezuur bleken wel in staat om ZEA te binden (> 70 %).
Uit dit onderzoek blijkt dat het PrimeHumic bindt aan bepaalde mycotoxines, dit zou mogelijk de opname van deze stoffen remmen. Dit is in overeenstemming met onderzoeken uit de wetenschappelijke literatuur. Dit zou kunnen betekenen dat het bijvoeren van humus een positief effect kan hebben op de darmgezondheid door het binden van bepaalde mycotoxines in het voer.
DON

De chemische formule van DON

ZEA

De chemische formule van ZEA