Toevoeging van PrimeHumic & Ful-Power in uw bedrijf heeft meerdere (financiële) voordelen:
 • null

  Gezonde dieren

 • null

  Langere levensduur

 • null

  Minder medicijngebruik

 • null

  Gezonder gewas

 • null

  Minder bestrijdingsmiddelen

Door te investeren in een duurzame kringloop betalen Ful-Power en PrimeHumic zichzelf terug!

Fulpower

Kringloop melkvee

Door te investeren in een duurzame landbouw kringloop betalen
Ful-Power en PrimeHumic zichzelf terug:

 

Ful-Power: 50% minder bestrijdingsmiddelen nodig

PrimeHumic: dagelijks rendement van €14 met een investering van €6 per 100 koeien.
Wilt u weten wat exact de opbrengst van PrimeHumic op uw bedrijf oplevert?

Bereken het met onze calKOElator!

Wat levert deze duurzaamheid uw financieel op?
 • Hogere opbrengsten door:

 • null
  Betere melkkwaliteit, verhoogde melkgehaltes
 • null
  Langere levensduur van uw melkvee

   = 13% hogere levensproductie per koe

 • null
  Minder productieverlies bij hittestress
 • null
  Hoge voedingswaarde en verteerbaarheid van ruwvoer
 • null
  Hogere opbrengst van het gewas
 • Minder kosten dankzij:

 • null
  Lagere milieubelasting dankzij duurzamer melkvee
 • null
  Jaarlijks ongeveer 8% minder te investeren in Jongvee
 • null
  De vermindering van uw jongvee, kan het aantal melkkoeien groeien
 • null
  Minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken

  = een reductie van 50%!

 • Andere voordelen:

 • null
  Verlaging van zuurtegraad

 • null
  Hoogwaardige mest voor de bodem
 • null
  Verlaging van celgetal

 • null
  Betere bodem en wortelstructuur

Ervaringen van agrariërs die u voor gingen:
De mest is goed en we hoeven veel minder te mixen, doordat de mest beter verteerd stinkt het minder en heeft het hoogstwaarschijnlijk minder ammoniak. Nadat we PrimeHumic zijn gaan gebruiken is de voer efficiëntie omhoog gegaan. Mijn voerleverancier maakt een berekening van hoeveel mijn dieren zouden moeten opnemen, maar ik houd altijd over.
– Melkveehouder van Schaik met 95 koeien
“Voor mij staat vast, dat het gebruik van Ful-Power en andere humusproducten een goede en natuurlijke stap zijn in de richting van chemievrij beheer. En de kosten zijn al terugverdiend als je door een betere weerstand één keer minder hoeft te spuiten!”
– Adjan Verploegh, hoofdgreenkeeper Hilversumsche Golf Club