Eigenschappen en effecten van humus(zuur)
Humus(zuur) is een vaste substantie, maar volledig oplosbaar in water. Het verschil met fulvinezuur is dat het gebonden is aan mineralen en metalen. Er is voornamelijk veel onderzoek gedaan naar het effect van humus(zuur)op dieren. Na 2 weken gebruik van humus(zuur) zijn er al effecten merkbaar.
  • Effect op dieren:

  • null

    Vastere ontlasting bij biggen en kalveren met stress

  • null

    Optimalisering van voederconversie in koeien, varkers en kippen

  • null

    Verlaagde zuurtegraad in melk

  • null

    Verbeterde LM-vleeskwaliteit bij varkens, roder vlees en een minder dikke laag rugvet

  • null

    Ontlasting stinkt minder/reductie van ammoniakuitstoot

  • null

    Bindt mycotoxines

  • Effect op de bodem:

  • null

    Bindt voedingsstoffen uit de bodem

  • null

    Verbetert de opname van voedingsstoffen uit de bodem (fosfor, zwavel en koolstofdioxide)

  • null

    Vermindert de behoefte aan koolstofdioxide

  • null

    Stimuleert de biologische activiteit

  • null

    Verbetert de bodemstructuur

  • null

    Lost mineralen op

  • Effect op planten:

  • null

    Zorgt voor een stabiele bodem, waardoor de plant opgroeit in betere omstandigheden en daardoor meer weerbaar is tegen ziektes

  • null

    Versnelt en vergroot de groei van planten

  • null

    Stikstof- en voedingsstofopname wordt vergroot, waardoor de stofwisseling bevorderd wordt en een plant sneller zal groeien

  • null

    Vermindert de kans op ziektes

Eigenschappen en effecten van fulvinezuur
Fulvinezuur is zeer klein molecuul dat opgelost is in water. Zuivere fulvinezuur is ongebonden, dat wil zeggen dat het geen mineralen en metalen aan zich gebonden heeft. Door de ongebonden staat van het molecuul, is fulvinezuur een uitstekende transporteur van mineralen, vitaminen, en spoorelementen en metalen. Fulvinezuur neemt voedingsstoffen op en geeft ze af binnen de cel. In de cel neemt het zware metalen op en voert deze af uit het lichaam.
  • Effecten:

  • null

    Voert zware metalen af

  • null

    Verbetert de opname van voedingsstoffen

Naast bovengenoemde effecten hebben humuszuur en fulvinezuur ook een groot aantal andere positieve effecten zoals de remming van bacteriële groei, antivirale eigenschappen, reductie van mycotoxinegehalten, stimulering van het immunsysteem, reductie van stress en verbeterde darmgezondheid.