Salmonella mede aangepakt met humuszuren

Melkveebedrijf Koepon in Noord-Groningen is geen doorsnee bedrijf. Het moderne bedrijf met ruim 400 melkkoeien behaalt bovengemiddelde resultaten door een optimale combinatie van genetica, hygiëne, koecomfort en voeding. Desondanks kreeg het bedrijf te maken met een probleem bij de jongste kalveren. Het bleek te gaan om een variant van de salmonellabacterie. De oplossing werd mede…