Melkveebedrijf Koepon in Noord-Groningen is geen doorsnee bedrijf. Het moderne bedrijf met ruim 400 melkkoeien behaalt bovengemiddelde resultaten door een optimale combinatie van genetica, hygiëne, koecomfort en voeding. Desondanks kreeg het bedrijf te maken met een probleem bij de jongste kalveren. Het bleek te gaan om een variant van de salmonellabacterie. De oplossing werd mede gevonden in de toevoeging van humuszuren aan het rantsoen. “We waren positief verrast dat zo’n kleine toevoeging het probleem kon oplossen”, vertelt bedrijfsleider Marcel Rijkers.

Marcel Rijkers is erg positief over de werking van humuszuur bij zijn melkvee

Marcel Rijkers – bedrijfsleider van Koepon
© Koepon 2019

Melkvee van Koepon
© Koepon 2019

De effecten en bestrijding van salmonella

Wat was er precies aan de hand met de kalveren?

“De jongste kalveren begonnen te kwakkelen, waren kortademig en pompten. Ook hadden we een iets hogere sterfte onder de kalveren, terwijl het sterftepercentage bij ons normaal heel laag ligt, 3 tot 4 procent. Gelukkig zijn er maar een paar kalfjes overleden, maar ook de andere kalfjes waren niet fit. Dat waren we niet gewend. De veearts kon geen hoofdreden aanwijzen en de reguliere behandeling met antibiotica sloeg niet aan. We hebben bloedonderzoek laten uitvoeren en het bleek om salmonella te gaan. Niet de reguliere salmonellabacterie, maar een variant.”

Wat hebben jullie toen gedaan?
“Het advies was om onder andere kleimineralen bij te voeren. Maar dat voerden we al om toxines uit het ruwvoer te binden. Deze mineralen voeren we op advies van Sipke Scheepsma van Micro Nutritions. Hij wist dat humuszuren kunnen helpen bij salmonellaproblemen. De humuszuren verhogen de weerstand door een betere vertering en darmgezondheid, waardoor het probleem moest verdwijnen. We zijn meteen gestart met het inzetten van PrimeHumic-humuszuren bij kalveren en melkvee. Bij het melkvee zagen we nog geen problemen, maar in het bloed werd de salmonellabesmetting wel aangetoond. Gelukkig waren we er op tijd bij. Bij het melkvee mengen we PrimeHumic als poeder door de premix van het TMR-rantsoen, bij de kalveren mengen we een vloeibaar product door de melk. De eerste weken gaven we de dubbele dosering, erna zijn we teruggegaan naar de standaarddosering, 20 cc per kalf per dag. Tegelijkertijd hebben we het hygiëneprotocol nog verder aangescherpt.”

(financiële) Voordelen van PrimeHumic bij melkvee

En wat was het effect?
“Na ongeveer een week ging het al aantoonbaar beter met de kalveren. De kalveren werden sterker, actiever, hadden een betere vertering en dus ook betere mest. Ook bij het melkvee zagen we effect; de voerefficiëntie verbeterde, de darmflora werd gezonder, de mest iets mooier en we behaalden iets hogere gehaltes. Het vetpercentage steeg met 0,1% en het eiwitpercentage met 0,05%. Normaal hadden we vooral veel liters, 35 tot 38 liter per koe per dag, en wat lagere percentages. Nu hebben we iets normalere vervangen door: betere gehaltes: 4,3% vet en 3,5% eiwit.”

Het salmonellaprobleem is nu verholpen. Blijven jullie PrimeHumic wel voeren?
“Ja, we zien genoeg positieve effecten. Hoeveel het ons exact oplevert weet ik niet precies, maar ik weet bijna zeker dat we de extra kosten makkelijk terugverdienen. Het product is netjes geprijsd. Er zijn veel middelen die duurder zijn en minder effect hebben.”

Melkveebedrijf Koepon
© Koepon 2019

© Koepon 2019

Aanbeveling en tips van Koepon

Is het voor andere boeren ook een interessant product?
“Ja zeker omdat salmonella bij veel bedrijven voorkomt , maar het gros doet er weinig aan. Omdat we een grote veestapel en duurder vee hebben, gaat het bij ons al snel om grote bedragen als zich problemen voordoen. We hebben er fokstiertjes tussen zitten die 10.000 euro of meer waard zijn. Dan is het erg zonde als er eentje wegvalt. Waarschijnlijk ondernemen we sneller actie dan andere veehouders, omdat het bij ons om grotere bedragen gaat. We zitten er meteen bovenop, terwijl andere boeren het probleem misschien laten wegsudderen. Maar ook bij kleinere boeren verdient het product zich snel terug.”

Moeten boeren die PrimeHumic willen voeren nog ergens rekening mee houden?
“Als je start met het voeren van humuszuren kan het celgetal tijdelijk iets stijgen doordat de koeien zichzelf opschonen. Zelf hebben we dat niet teruggezien. Ook is het goed om te beseffen dat PrimeHumic geen wondermiddel is. Natuurlijk moet je ook de rest van je bedrijfsvoering op orde hebben. Als zich een probleem voordoet, zijn er altijd meerdere knoppen waaraan je kunt draaien. Eén ervan is PrimeHumic. Maar we waren wel positief verrast dat zo’n kleine toevoeging het probleem mede mee kon oplossen.”

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie