Bereken uw voordeel met onze calKOElator

Met onze calKOElator weet u precies wat uw financiële voordelen zijn wanneer u PrimeHumic gebruikt.
PrimeHumic bevordert de darmgezondheid en levert een dagelijks rendement op.
Bij melkvee zorgt PrimeHumic onder meer voor een betere melkkwaliteit, een hogere levensproductie en een lagere milieubelasting en zijn de dieren beter bestand tegen hittestress. Daarnaast is het voor kalveren inzetbaar tegen darmaandoeningen, diarree en zorgt het voor een verbeterde voederconversie en uniformiteit.
Bereken nu uw extra opbrengst met onze calKOElator!

DE BIOAG GROEP

BioAg Europe werkt samen met het Amerikaanse bedrijf BioAg en is opgericht met drie duidelijke doelen:

1. Ontwikkelen door betrouw onderzoek te doen samen met andere experts
2. Het leveren van kwaliteitsproducten op basis van humus(zuur) en fulvinezuur
3. Het verspreiden van kennis over humus(zuur) en fulvinezuur

– Humus(zuur) en fulvinezuur producten voor duurzaamheid en welzijn –

LAATSTE NIEUWS

WIJ STAAN OP DE VOLGENDE BEURZEN